Nyckelfärdigt från 324 000 kr inkl moms

Huset på bilden kan vara med tillval

"MARIT" 15 (Designed by arkitektfirma Dreams & Coffee AB)

"MARIT" 15 är helt bygglovsfritt och man behöver inte ansöka om bygglov eller bygganmälan hos kommunen för att bygga det. Yttermåtten är 3,00 m x 5,00 m och har en nockhöjd på 3,00 m enligt friggebodsreglerna. Reglerna för att bygga en friggebod hittar du hos Boverket.

"MARIT" 15 (Designed by arkitektfirma Dreams & Coffee AB)

Nyckelfärdigt

Ingår i priset: Liggande färdigmålad ytterpanel, färdigmålad liggande innerpanel/innertak, utvändigt takpapp, isolerade väggar/tak/golv, golv invändigt laminat, 2 st invändiga lamputtag, 2 st vägguttag, strömbrytare, förberedd för 2 st ytterlampor, ritning, 1 st dubbeldörr (1600 mm) på långsida med fasta fönster (700 mm) på vardera sida om dubbeldörren, fönster (1500 mm) på båda kortsidorna, 3-glasfönster trä med spröjs.

Övrigt

Nordli Hus AB har samarbete med arkitektfirma Dreams & Coffee AB, vilka ansvarar för ritningarna, bygganmälan samt sköter processen mot kommunen för huset ovanför denna text. © Ritningarna och bilderna är skyddade enligt upphovsrättslagen och får inte kopieras, spridas eller i övrigt användas utan upphovsmannens medgivande vilket i detta fall är Heidi Mikalsen på Dreams & Coffee AB. Ritningarna får endast användas till den fastighet som Heidi Mikalsen på Dreams & Coffee AB skriver ut ritningarna till.

Övrigt